24 de octubre de 2011

Construccións ilegais en Castroverde...Preto dun centenar de construcións ilegais da provincia de Lugo -en concreto 98- están actualmente pendentes de derriba por non axustarse á lexislación urbanística ou á lei de costas.

Segundo a información facilitada pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, entre as edificacións sobre as que pesa unha orde de demolición -pendente aínda de executar- figuran vivendas unifamiliares, naves industriais, almacéns e piscinas.

Estas edificacións atópanse repartidas por unha trintena de municipios da provincia lucense, desde A Mariña até a zona Sur. Concretamente, tal e como explican desde a Xunta, os inmobles que teñen os días contados sitúanse nos concellos de Lugo, Begonte, Castro de Rei, Outeiro de Rei, Ribadeo, Barreiros, Cospeito, O Corgo, O Saviñao, Palas de Rei, Guitiriz, Quiroga, Mondoñedo, Foz, Trabada, Monforte de Lemos, Vilalba, Guntín, Chantada, Láncara, Antas de Ulla, Pol, Folgoso do Courel, Viveiro, Castroverde, Cervo, Samos, 

INSPECCIÓN
A tramitación das ordes de derriba é competencia da Axencia de Protección dá Legalidade Urbanística, un instrumento de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e os concellos.

Este organismo realiza labores de inspección e actúa en diferentes supostos, como naquelas obras realizadas sen licenza urbanística en terreos cualificados como zonas verdes, espazos libres, dotacións ou equipamentos públicos; en construcións levadas a cabo en chan rústico sen autorización urbanística autonómica ou incumprindo as súas condicións; en obras e usos prohibidos en chan rústico, ou en construcións executadas sen licenza urbanística municipal. Neste último caso, a condición de que o Concello non exerza as súas competencias.

Para levar a cabo estas funcións, os inspectores e subinspectores da axencia de legalidade urbanística -no desempeño do seu traballo- teñen a consideración de axentes da autoridade. Deste xeito, están capacitados para pedir e examinar toda clase de documentos relativos ao plan, así como para comprobar que os edificios se adaptan á normativa vixente e para reclamar información a todas as partes relacionadas con calquera actuación urbanística.

Ademais, os seus informes ten valor probatorio e presunción de veracidade, sen prexuízo, está claro, dos argumentos e probas que poidan expor os afectados no seu defensa.

DEMOLICIÓNS
Cando os inspectores chegan á conclusión de que unha obra é ilegal e tramítase un expediente de derriba, a Axencia de Protección dá Legalidade Urbanística encárgase igualmente da súa execución.

Desde que comezou este ano, na provincia de Lugo botáronse abaixo sete construcións que foran levantadas á marxe da legalidade. Por incrible que poida parecer, entre estas edificacións atopábanse chalés de varias plantas, unha nave industrial e unha adega, situadas en diferentes parroquias dos municipios de Lugo, Begonte, Quiroga, O Corgo e Barrerios.

Nalgúns casos, as investigacións que dan lugar á demolición inícianse por mor dunha denuncia veciñal, xa que calquera cidadán que saiba que unha obra se está realizando sen licenza ou autorización pode denuncialo ante o Concello correspondente ou ante o servizo provincial da axencia.

Ademais, cando se trata de obras que poidan estar amparadas nunha licenza urbanística ilegal, calquera persoa -afectada ou non- poderá interpor recurso administrativo ante o Concello ou recurso contencioso-administrativo ante o xulgado.

ESTATÍSTICA
Ao longo do pasado ano 2010, a axencia que vela pola legalidade urbanística en Galicia levantou en toda a comunidade unhas 900 actas de inspección e recadou máis de tres millóns e medio de euros en multas e sancións. Ademais, impugnou máis dunha vintena de licenzas e resolveu máis de 170 recursos administrativos, o que demostra a falta de concienciación que aínda existe en materia de urbanismo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario